Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα Επιδοτούμενης Απασχόλησης Νέων έως 29 ετών

Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας εφαρμόζει νέο Σχέδιο Δράσης με στόχο την ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων, καθώς και τη στήριξη και διευκόλυνση των Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται Επιδοτούμενο Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας – Voucher σε 35.000 άνεργους νέους.Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:
 • Επαγγελματική Κατάρτιση σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.
 • Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Επιχορήγηση της Επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.
Το πρόγραμμα αφορά άνεργους νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Η Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας αξιοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αποκλειστικά για υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ και Επιδοτούμενη Απασχόληση σε Επιχειρήσεις.


Οφέλη


Στόχος είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και η προσαρμογή των γνώσεων στις εξειδικευμένες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Η συμμετοχή στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα εξασφαλίζει σε κάθε ωφελούμενο άνεργο:
 • 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες και σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης (η διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 6 ώρες ημερησίως).
 • 5μηνη πρακτική άσκηση – εργασιακή εμπειρία σε άμεση σύνδεση με το αντικείμενο της Κατάρτισης και με παράλληλη Συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικό Επόπτη Πρακτικής.
 • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα 5,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης.
 • Αμοιβή από 400,00 € έως 460,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης- πρακτικής άσκησης.


Προϋποθέσεις


Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ωφελούμενων και απόκτησης Επιταγής/Voucher έχουν:
 • 15.000 απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ, και
 • 20.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει, επίσης, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).
Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1983 και έπειτα, ενώ οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την 1η Ιανουαρίου 1983 μέχρι και τις 31 Δεκέμβρη 1995.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου