Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική : Καθαρά κέρδη €17,8 εκατ. προ φόρων έκλεισε το 2012

Με εξαιρετικά αποτελέσματα - λειτουργικά και οικονομικά - έκλεισε η χρήση του 2012 για την Groupama Φοίνιξ, επιδεικνύοντας πολύ καλή αντοχή και σταθερότητα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η εταιρία  παρουσιάζει κέρδη ύψους €17,8 εκατ. προ φόρων – αποτέλεσμα αισθητά ενισχυμένο σε σχέση με το 2011, χρήση κατά την οποία παρουσίασε κέρδη ύψους €13,9 εκατ. προ φόρων και προβλέψεων για απομείωση αξίας των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Στο  θετικό αυτό αποτέλεσμα για το 2012 συνέβαλαν η διατήρηση πολύ καλών τεχνικών αποτελεσμάτων και η περαιτέρω μείωση των εξόδων (-12,7%). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε η Groupama Φοίνιξ το 2012 και που διαμορφώθηκαν στο ποσό των €136.888.000.

Με την ανακεφαλαιοποίηση της εταιρίας από τον Όμιλο Groupama, ύψους €94 εκατ., που έγινε μετά τη συνειδητή συμμετοχή της εταιρίας στο PSI, ο δείκτης φερεγγυότητας τηςGroupama Φοίνιξ αυξήθηκε σημαντικά, αγγίζοντας πλέον το 240%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε στα €168 εκατ., εκ των οποίων €60 εκατ.  αφορούν στον Κλάδο Ζωής και €108 εκατ. στους Γενικούς Κλάδους.

Σε εμπορικό επίπεδο, το έτος 2012 χαρακτηρίστηκε από τη διάθεση των προϊόντων index «Obsidienne» και την ανανέωση της γκάμας προϊόντων της Groupama Φοίνιξ, με γνώμονα την προσαρμογή των ασφαλίστρων στα σημερινά δεδομένα και χωρίς να γίνει καμία έκπτωση στην ποιότητα των καλύψεων και υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται  η σειρά «Motor GP» που εμπλουτίστηκε με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά  προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου, τα νέα και πολύ προσιτά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας «Cocoon», καθώς και τα νέα προϊόντα Υγείας της Εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου