Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2013

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο θα πρέπει να προσκομίσετε τον ΑΜΚΑ του.
 2. Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνο θα πρέπει να προσκομίσετε τον ΑΦΜ του.
 3. Για όλα σας τα ακίνητα θα πρέπει να προσκομίσετε τους λογ/μους ΔΕΗ που αφορούν το κάθε ακίνητο ώστε να δηλωθούν οι αριθμοί παροχής όπως απαιτείται.
 4. Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων σας.
 5. Φωτοτυπίες των αδειών των αυτοκινήτων που κατέχετε. Εάν κατά την περίοδο 01/01/2012-31/12/2012 αγοράσατε νεό ΙΧ θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοτυπία αδείας του καθώς και την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο η υπεύθυνη δήλωση του πωλητή.
  Εαν κατά την περίοδο 01/01/2012-31/12/2012 πουλήσατε κάποιο ΙΧ θα πρέπει να προσκομίσετε φωτοτυπία αδείας του καθώς και το τιμολόγιο αγοράς ή υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή.
 6. Θα προσκομίσετε πρωτότυπες αποδείξεις ιατρών-νοσοκομείων-Φροντιστηρίων(ξένων γλωσσών-ελληνικών μαθημάτων)-βεβαιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών-βεβαιώσεις δωρεών-βεβαιώσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων. Τις αποδείξεις κοινών δαπανών θα τις κρατήσετε στην κατοικία σας απλά θα πρέπει να γνωρίζετε το ακριβές ποσόν τους ώστε να το καταχωρήσετε στη δήλωση.
 7. Για τα ενοίκια που καταβάλατε θα πρέπει να προσκομίσετε τις αποδείξεις ή υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει το συνολικό ποσόν καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή σας (ονοματεπώνυμο-ΑΦΜ) καθώς και απόδειξη της ΔΕΗ ώστε να δηλωθεί ο αριθμός παροχής της οικίας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε τους δρόμους που περικλείουν το ακίνητο, τον όροφο και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.
 8. Εάν επικαλείστε αυξημένο αφορολόγητο λόγω αναπηρίας θα πρέπει να προσκομίσετε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης της αρμόδιας επιτροπής της Νομαρχίας ή Περιφέρειας. ΟΧΙ του ασφαλιστικού φορέα (πχ ΙΚΑ κλπ).
 9. Εάν λαμβάνεται σύνταξη από ΙΚΑ/ΝΑΤ/ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίσετε την σχετική βεβαίωση ή το ενημερωτικό σημείωμα που σας στέλνει το ταμείο σας ώστε να μπορέσει ο λογιστής σας να εκδόσει τη βεβαίωση.
 10. Εαν μεταβλήθηκε η ακίνητη περιουσία σας (πώληση/αγορά/γονική παροχή/κληρονομιά κλπ.) θα προσκομίσετε απλά φωτοαντίγραφα των συμβολαίων.
 11. Εάν σας έχει παρακρατηθεί φόρος (εκτός του φόρου των μισθωτών υπηρεσίων) θα προσκομίσετε βεβαίωση της επιχείρησης που τον παρακράτησε και απέδωσε στο Δημόσιο.
 12. Θα προσκομίσετε βεβαιώσεις Τραπεζών σχετικά με τους τόκους που λάβατε από τους λογαριασμούς σας κατά το 2012. Σε περίπτωση πώλησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων θα προσκομίσετε την βεβαίωση από την εταιρεία ή την τράπεζα που θα δηλώνει το κέρδος ή την ζημιά από την πώληση. Σε περίπτωση πώλησης μετοχών θα προσκομίσετε το πινάκιο αγοράς και το πινάκιο πώλησης των μετοχών.

  Εκκρεμεί εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης των τόκων άνω των 250,00 ευρώ ετησίως. Εώς σήμερα περιλαμβάνονται οι τόκοι από το 1ο λεπτό. Σας υπενθυμίζουμε ότι από την δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των εισοδημάτων σας είτε έχουν φορολογηθεί στην πηγή και έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση είτε όχι.
   
   
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου