Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Σημαντική πρόταση Συλλόγου Ασφαλισμένων Ασπίς

Μια εμπεριστατωμένη και αναλυτική πρόταση που έκανε ο Σύλλογος Ασφαλισμένων της Ασπίς προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, την οποία δημοσιεύουμε κατά αποκλειστικότητα.
Καιρός είναι η ΔΕΙΑ να μαζέψει λίγο τις προδιαγεγραμένες και υστερόβουλες καθυστερήσεις γύρω από την υπόθεση και να σκεφτεί λίγο τους συγκεκριμένους άμοιρους Πολίτες... Διαβάστε την πρόταση...

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Συλλόγου μας για την επίλυση του ζητήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε ακριβή σενάρια αποτελεί η καταμέτρηση των κάτωθι παραμέτρων των συμβολαίων:
 • Πόσα είναι τα συμβόλαια των οποίων η αξία αποζημίωσης ξεπερνάει τις 30.000€. Ποια η συνολική τους αποτίμηση.
 •  Πόσα είναι τα καταβληθέντα ασφάλιστρα των συμβολαιών τύπου Δημιουργίας Κεφαλαίου, Ισόβιος ασφάλεια, μικτή, Bond, Aspis Plus, Asset κλπ. Ζητούνται μόνο τα καταβληθέντα ασφάλιστρα αυτών των παροχών, αφαιρουμένων των συμπληρωματικών καλύψεων.
 •  Πόσα συμβόλαια έχουν εκχωρημένο το ασφάλισμά τους σσε ποστωτικά ιδρύματα και ποιο το ύψος των ασφαλίστρων που έχουν καταβληθεί.
 • Πόσες είναι οι εκκρεμείς αποζημιώσεις κλάδων νοσηλείας, ζωής και ανικανότητας και σε τι ποσά αντιστοιχούν.
 • Σε πόσα φυσικά πρόσωπα αντιστοοιχούν τα ασφαλιστήρια ζωής (βάσει ΑΦΜ)
Αφου μας γνωστοποιηθούν οι παραπάνω αριθμοί θα μπορέσουμε να σας καταθέσουμε μια συνολική και ολοκληρωμένη πρόταση. Έως τότε σας κοινοποιούμε το βασικό πλαίσιο για την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση του ζητήματος:

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
 • Αναβάθμιση του ζητήματος όσον αφορά την συστημική του σπουδαιότητα. Είναι ξεκάθαρο το πλήγμα στην αξιοπιστία του ασφαλιστικού θεσμού και οι επιπτώσεις του στα θεμελιώδη μεγέθη της ασφαλιστικής αγοράς και κατ' επέκταση της εθνικής οικονομίας. Θεωρούμε αυτονόητη την συμμετοχή του ασφαλιστικού τομέα στο Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας εφόσον α) οι ασφαλιστικές εταιρείες σε όλον τον κόσμο αποτελούν κεντρικό και αναπόσπαστο πυλώνα των οικονομικών συστημάτων και β) τα προβλήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες πλήττουν άμεσα και έμμεσα το τραπεζικό σύστημα, τα κοινωνικά ταμεία ασφάλισης και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους οικονομικούς θεσμούς, αφού στην ουσία το προϊόν των ασφαλιστικών εταιρειών είναι η πίστη.
 • Αντικατλασταση των ανενεργλων άρθρων -λόγω μνημονίου- του νόμου 3867 όπως συμπληρώθηκε με τον νόμο 4002, όσον αφορά την χρηματοδότηση του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής. Εφόσον ληφθεί υπόψη η προηγούμενη παραδοχή και με δεδομένο το αξιόχρεο του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, τότε μπρούν να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από το αδιάθετο ποσόν των 5 δις €, του πακέτου των 50δισ. € που έχουν διατεθεί για την ανακεφαλαιώση των Ελληνικών τραπεζών. Επίσης μπορεί να βρεθεί μία λύση χρηματοδότησης μέσω κεφαλαίων τόκων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήσε μέσω των θυγατρικών τους τραπζών, την Εθνική Ασφαλιστική με 400 εκατ. € και την ΑΤΕ Ασφαλιστική με 185 εκατ. €.
 • Συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στην λύση στα πλαίσια ενός καλώς εννοούμενου deal. Οι ασφαλιστικές εταιρείες την στιγμή των ανακλήσεων δεν εππικούρησαν καθόλου στην επίλυση του ζητήματος, παρά μόνο έσπευσαν προς εύκολη άγρα των ασφαλίσιμων πελατών που έμειναν χωρίς στέγη, αλλά και των δικτύων πωλήσεων των ανακληθείσων εταιρειών. Αυτήν την πρακτική την πλήρωσαν πολύ σκληρά έπειτα με την κρίση αξιοπιστίας στην οποία αναφερθήκαμε. Πιστεύουμε ότι έχουν άμεση υποχρέωση και συμφέρον στο να συμβάλλουν στην σταδιακή αποκατάσταση της χαμένης αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς μέσω βοήθειας στην επίλυση του ζητήματος.
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
 •   Για τα συμβόλαια εφάπαξ καταβολής τύπου Bond, Plus, Asset κλπ. Απόδοση του 20% των ασφάλιστρων άμεσα, 20% των ασφάλιστρων στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ ημερομηνίας καταβολής και λήξης και 60% άτοκα στην λήξη. Εφόσον ο μεσος όρος λήξης των συμβολαίων είναι περίπου στο 2025 τότε η επιβάρυνση του εγγυητικού κεφαλαίου θα είναι διαχειρήσιμη.
 • Τα συμβόλαια περιοδικών καταβολών θα μπορούσαν να τα αναδεχτούν κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες στα πλαίσια μιας συμφωνίας win win. Τα συμβόλαια θα ενεργοποιηθούν με τους όρους των αναδόχων ασφαλιστικών εταιρειών και χωρίς έξοδα πρόσκτησης με ημερομηνία έναρξης το 2013 και ημερομηνία λήξης την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο. Στην λήξη του συμβόλαιου θα δοθουν: α)τα προβλεπόμενα στο νέο συμβόλαιο, από την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία και β) τα ασφάλιστρα που έχουν πληρωθεί έως την ημερομηνία ανάκλησης, από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.
 • Τα νοσοκομείακα συμβόλαια όσων ασφαλισμένων κρίθηκαν μη ασφαλίσιμοι λόγω προβλημάτων υγείας ή ηλικίας και οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται, να μοιραστούν αναλογικά στις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες αναδέχτηκαν επιλεκτικά (με θετική αντεπιλογή) τους υγιείς ασφαλισμένους.
 • Θεωρούμε αδιανόητο να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών για τα νοσήλια που τους οφείλονται - οι πρώτοι όλων που θα πληρωθούν - και να εγκαταλειφθούν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει τα νοσήλια και περιμένουν να αποζημιωθούν απολογιστικά. Προτείνουμε εξόφληση πρώτα των ασφαλισμένων κα εφόσον μείνουν αδιάθετα κεφάλαια να διανεμηθούν στις ιδιωτικές κλινικές. Προτεραίοτητα πρέπει να δοθεί στα επείγοντα περιστατικά και στις αποζημιώσεις θανάτου, μονίμων ανικανοτήτων και σοβαρών ασθενειών.
 • Οι κάτοχοι δανείων τοκοπληρωμής με εγγύηση συμβόλαια ζωής περιοδικών καταβολών αντιμετωπίζουν ήδη το φάσμα των εξώσεων από τις τράπεζες. Ζητάμε παρέμβαση/σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να σταματήσει αυτή η απειλή εώς ότου διευθετηθεί το ζήτημα οριστικά.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 • Θα μπορούσε να εξεταστεί μια έκτακτη εισφορά των ασφαλιστικών εταιρειών προς το εγγυητικό κεφάλαιο που θα συνεπικουρούσε με ένα κεφάλαιο στη λύση.
 • Τα συμβόλαια τα οποία έχουν status ελεύθερο καταβολής ασφαλίστρων, τα οποία είναι πάρα πολλά και αφορούν μικροποσά, να μην υπολογιστούν προς αποζημίωση και να προστεθούν στα αποθεματικά της Εταιρείας.
 • Τα αποθεματικά Ασπίς και Commercial Value να συνενωθούν αφού αφορούν εταιρείες τιυ ίδιου Ομίλου.
Θα επανέλθουμε με οριστικές προτάσεις μετά από μερικές ημέρες και εφόσον αναλύσουμε τα στοιχεία που θα λάβουμε από τους εκκαθαριστές της εταιρείας. Ευελπιστούμε σε συνέχεια της καλής συνεργασίας και σύντομη επίλυση του ζητήματος, κάτι που θα λυτρώσει κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, αλλά και θα βοηθήσει στην σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ασφαλιστικού θεσμού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για τον Σύλλογο Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια

Πηγή: www.insurancedaily.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου