Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ενημερώσεις & ενέργειες που αποφασίστηκαν στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ


1)       Με βάση τον νόμο 4072/11.04.2012 (όποιος τον θέλει ας μου τον ζητήσει), συστάθηκε τον Δεκέμβριο το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι τριμελές. Αποτελείται από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, από μεσίτη μέλος του δ/σ του επιμελητηρίου και από έναν πρωτοδίκη.
2)       Δεν πέρασε καμία από τις προϋποθέσεις που ζητούσαν οι μεσίτες, ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.  Το μόνο που χρειάζεται για να εγγραφεί κάποιος είναι το απολυτήριο του λυκείου και λευκό ποινικό μητρώο, που δεν χρειάζεται καν να προσκομιστεί, αρκεί Υ.Δ. του ενδιαφερόμενου ότι δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα  
3)       Η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη διοίκηση του επιμελητηρίου να διοργανωθεί ημερίδα σχετικά με τις  επιπτώσεις του νέου νόμου(4072/11-04-2012 Φ.Ε.Κ 86/Α’) στην καθημερινότητα της δουλειάς 
4)       Τα βιβλία έχουν καταργηθεί
5)       Όσοι έχουν φορολογικό μηχανισμό συνεχίζουν κανονικά, όσοι δεν έχουν χρειάζεται να θεωρούν ΑΠΥ αν τα δίνουν σε ιδιώτες ή αθεώρητα τιμολόγια σε εταιρίες.
6)       Η ιδιότητα του «δόκιμου(βοηθού)  μεσίτη» πού προέβλεπε ο τελικός νόμος 4072/11-04-2012 καταργήθηκε (όποιος θέλει το έγγραφο ας μου το ζητήσει)
7)       Υποδείγματα εντολών  αγοράς /πωλήσεως έχει ο σύλλογος Αθηνών και η ομοσπονδία, γενικώς όμως ειπώθηκε ότι ο κάθε μεσίτης έχει το δικό του υπόδειγμα
8)       Υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του μεσίτη στα συμβόλαια
9)       υποχρεωτική προσκόμιση Υ.Δ. του αγοραστή κ του πωλητή ,που αποτελούν μέρος του συμβολαίου, ότι δεν μεσολάβησε μεσίτης στην αγοροπωλησία
10)   Κατάργηση προφορικής εντολής
11)   Μέχρι 12 μήνες οι αποκλειστικές εντολές
12)   Μη χρήση ταμειακής μηχανής από μεσίτες (όποιος θέλει το έγγραφο ας μου το ζητήσει)
13)   Πρόταση στη διοίκηση του ΕΕΑ, να κάνει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να δημιουργηθούν οι αληθινοί δείκτες τιμών ακινήτων από τους Μεσίτες αστικών Συμβάσεων, σε αντικατάσταση των αντικειμενικών αξιών
14)   Πρόταση στη διοίκηση του ΕΕΑ, για έκδοση έντυπης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και πλαστικής, σε μέγεθος πιστωτικής, κάρτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου