Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Νέες σημαντικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 & 4127/2013»

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία


               Στο κείμενο του νόμου προβλέπονται απεριόριστες δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν οφειλές μέχρι 5.000€, καθότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων στη νέα ρύθμιση. Προβλέπεται επίσης νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και τελωνεία σε 48 δόσεις με έκπτωσηστις προσαυξήσεις για οφειλές, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31.12.2012. Ειδικότερα, οι οφειλέτες που καταβάλλουν σε 48 δόσεις, θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30% των προσαυξήσεων, σε 24 δόσεις από το 35% των προσαυξήσεων και σε 12 δόσεις από το 40% των προσαυξήσεων. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, θα απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους μετά την 1.1.2013. Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με την οποία θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση από 1.1.2013 θα είχαν 8,75%. Στη νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης απώλεσε τη ρύθμιση λόγω αδυναμίας καταβολής. Τέλος, καθιερώνεται νέα πάγια ρύθμιση για οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2013. Η πάγια αυτή ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις και κατ' εξαίρεση έως 24 δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Νέο σύστημα καταβολής Φ.Π.Α.                       Τροποποιείται ο τρόπος καταβολής του Φ.Π.Α., καθώς η περιοδική δήλωση θα γίνεται δεκτή με την καταβολή ποσού ακόμη και 10€, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται ως εξής: Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο ισόποσες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη την τελευυταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%. Σε περίπτωση καταβολής του 50% της οφειλής με την υποβολή της δήλωσηςμ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης θα καταβάλλεται εφάπαξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου